สมาคมมิตรภาพและธุรกิจไทย-ปากีสถาน

สมาคมมิตรภาพและธุรกิจไทย-ปากีสถาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2566

| 1,155 view
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี และนายเขมทัต อาชวธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงธากา พบหารือผู้บริหารและสมาชิกสมาคมผู้นำเข้าและผู้ค้าชิ้นส่วนยานยนต์ปากีสถาน และสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมโกรันจี ณ Karachi Club ในโอกาสการเยือนปากีสถานของ สคต. โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมมิตรภาพและธุรกิจไทย-ปากีสถาน
สองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-ปากีสถาน โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ โพลิเมอร์และปิโตรเคมี อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสัตว์ รวมทั้งสิ่งทอ และหารือช่องทางการประสานงานระหว่างกัน นอกจากนี้ สองฝ่ายยังเล็งเห็นศักยภาพที่จะร่วมมือกันส่งเสริมและผลักดันการค้าไทย-ปากีสถานในระยะข้างหน้า เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจำกัดทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันต่อไป
On 24 September 2023, Consul General of Thailand in Karachi and Director of the Office of International Trade Promotion in Dhaka, met with executives and members of the Pakistan Spare Parts Importers & Dealers Association and the Korangi Association of Trade & Industry at the Karachi Club. The meeting was organized in cooperation with the Pak Thai Friendship Association & Business Forum.
The two sides discussed opportunities for trade and investment cooperation between Thailand and Pakistan, with a focus on automotive parts, polymers and petrochemicals, food and beverages, pet food, and textiles, as well as proper channels for contact.
Both sides also saw significant potentials for boosting trade and investment between the two countries. They agreed to work together to overcome trade and investment barriers and to promote trade between Thailand and Pakistan in the future. 386591125_698656402294541_2127189641106646335_n   386578574_698656442294537_7406137433777433343_n   386256632_698656438961204_1652992309176011719_n   386237543_698656432294538_7878895888718886702_n   386248638_698656435627871_5330678646260536426_n