สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี (Karachi)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี


(Karachi)

ที่ตั้ง

151 Main Khayaban-e-Hafiz, Phase-VI, Defence Housing Authority Karachi

วันที่ทำการ

Monday to Friday 8.30 - 16.30

เวลาทำการของวีซ่า

Visa Submission 8.30 - 10.30 ,Visa Delivery 11.00 - 12.00

เบอร์ติดต่อ

(92-21) 358 55 405, 358 55 406

แฟ็กซ์

(92-21) 358 55 404

อีเมล

thaiconsulate.khi@mfa.mail.go.th

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

-

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

-

Consul
(Consul)

- นายเปายี แวสะแม
(MR. PAOYEE WAESAHMAE)

- นายบงกต ศรีนาค
(MR. BONGKOT SRINARK)