กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เข้าร่วมงานวันวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เข้าร่วมงานวันวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ต.ค. 2566

| 1,073 view
กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เข้าร่วมงานวันวัฒนธรรมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติบิโนเรีย เมืองการาจี
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายณรุทธ์ สุนทโรดม กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงานวันวัฒนธรรมนานาชาติ 2566 โดยมี Sheikh Noman Naeem ประธานสภามหาวิทยาลัยนานาชาติบิโนเรีย (Binoria University International) เมืองการาจี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ
กงสุลใหญ่ฯ กล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าวของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติภายในมหาวิทยาลัยฯ และแนะนำซุ้มอาหารไทยที่ปรุงโดยนักศึกษาไทย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฯ กว่า 100 คน รวมทั้งเดินชมซุ้มอาหารนานาชาติของนักศึกษาต่างชาติอื่น ๆ โดยภายในงานดังกล่าวมีกงสุลใหญ่อาเซียนประจำเมืองการาจีและกงสุลใหญ่ชาติต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย
Consul General of Thailand Attends International Cultural Day at Binoria University International in Karachi
On 12 October 2023, Consul General and official from the Royal Thai Consulate General attended the International Cultural Day 2023 at Jamia Binoria Aalamia (Binoria University International: BUI) in Karachi. They were welcomed by Sheikh Noman Naeem, President, and the executives of BUI.
Consul General congratulated BUI for organizing the event, which reflects the educational cooperation and cultural exchanges between international students, including Thai students, at BUI. He also praised the international food stalls ran by students from different countries, and visited and introduced the Thai food stall, which was prepared by Thai students studying at BUI. Currently, there are over 100 Thai students.
The event was also attended by ASEAN consuls general in Karachi and consuls general from other countries.
 
 
391722885_705498731610308_535175158230250345_n 391733073_705498694943645_1067868931122755744_n   391730967_705498698276978_2616522226715519470_n   391709598_705498708276977_3080984984755709233_n   391731562_705498814943633_8821239629697240395_n   391727317_705498764943638_8243014397452385034_n   391717634_705498864943628_7724583819199289696_n   391720900_705498858276962_766142108548328445_n   391744034_705498834943631_4188381599898545101_n   391734061_705498804943634_5513107310825253519_n