วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,528 view

Royal Thai Consulate-General           
151, Main Khayaban -e- Hafiz,
Phase-VI, Defence Housing Authority,
Karachi

Office Hours  :   Monday to Friday 8.30 - 16.30

Visa Submission 8.30 - 10.30

Visa Delivery 11.00 - 12.00

Tel. (92-21)  3585 5405 - 6

Fax. (92-21)  3585 5404

Visa Section #102


E-mail : [email protected]

Website : https://karachi.thaiembassy.org

Facebook :http://www.facebook.com/RoyalThaiConsulateGeneralKarachiPakistan