ประกาศดูทั้งหมด
Adjustment of Consular Service Fees

16 ส.ค. 2565

การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

19 พ.ค. 2565

Official Holiday in April 2022

31 มี.ค. 2565

ประกาศ เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

8 ต.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

30 ก.ย. 2564

ดูทั้งหมด
สถานที่ทำการ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี

ที่ตั้ง :

151, Main Khayaban -e- Hafiz, Phase-VI, Defence Housing Authority, Karachi

เบอร์ติดต่อ :

(92-21) 3585 5405 - 6

เปิดให้บริการ :

Monday to Friday 8.30 - 16.30