เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 นายณรุทธ์ สุนทโรดม กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติแซด

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 นายณรุทธ์ สุนทโรดม กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติแซด

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2567

| 1,190 view
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 นายณรุทธ์ สุนทโรดม กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติแซด โดยมีผู้บริหารและครูประจำโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ และแนะนำอาคารเรียน กิจกรรมของนักเรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่มีการนำศาสนศึกษา มาผสมผสาน ทั้งนี้ โรงเรียนนานาชาติแซด ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในเมืองการาจีที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ประสงค์จะมีความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทย และพร้อมเป็นทางเลือกด้านการศึกษาให้แก่บุตรหลานขาวไทย
On 5 March 2024, Mr. Narut Soontarodom, Consul General and official from the Royal Thai Consulate General in Karachi visited Z International School, welcomed by the School’s management and teachers. They were shown the School’s facilities, observed student activities, and learned about teaching methods and curriculum, which combines religious studies with mainstream education.
Z International School is a private school in Karachi, established in 2000, that offers programmes from pre-school to O Levels. The school is keen to explore possibilities of educational cooperation with Thailand and welcomes prospective Thai pupils.
 
432754160_798621662298014_5811153865125799275_n 432784181_798621658964681_4964352933548076005_n   432749408_798621668964680_6844860637158651912_n   432748438_798621665631347_1575037742521437129_n