สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาแก่นักศึกษาไทยในเมืองการาจี

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาแก่นักศึกษาไทยในเมืองการาจี

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ธ.ค. 2566

| 499 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาแก่นักศึกษาไทยในเมืองการาจี
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกีฬาแก่นักศึกษาไทยในเมืองการาจี ณ สนามกีฬา Legends Arena เมืองการาจี โดยกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เป็นประธานเปิดงาน และมอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมนักศึกษาไทย มีเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ นักศึกษาไทยมุสลิมจากมหาวิทยาลัยนานาชาติบีโนเรีย (Binoria University International) และ Madarsa Ibn e Abbas เมืองการาจีเข้าร่วมประมาณ 100 คน
กิจกรรมฯ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี และความร่วมมือในหมู่นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และนักศึกษาไทยฯ ในเมืองการาจี โดยกิจกรรมกีฬาประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล ชักกะเย่อ และอื่น ๆ
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🏅🏅🏅🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
RTCG organized Sports Day for Thai Student Association in Karachi
On 7 December 2023, Royal Thai Consulate General of Thailand in Karachi organized a sports day activity for Thai students at the Legends Arena in Karachi. Consul General of Thailand presided over the event and about 100 people participated include officials and staffs from RTCG, Thai students from Binoria University International and Madarsa Ibn e Abbas in Karachi.
Consul General also presented a financial grant to the Thai Student Association in Karachi to support the association’s activities, such as cultural events, language classes, and social gatherings.
The sports event was funded by the Ministry of Foreign Affairs of Thailand. It aimed to promote friendship, unity, and cooperation among students, as well as to promote coordination and exchange of information and views between RTCG and Thai students in Karachi. The event included football matches, tug-of-war, and other activities.
………………
 
 
408964514_739136641579850_138004940485984829_n 409937966_739136671579847_368466705288666941_n   410122289_739136738246507_3822249943321437773_n   409986142_739136768246504_4107292563648344365_n   409969558_739136554913192_4969505063232278508_n   409960740_739136558246525_7291261693240502022_n   410156979_739136694913178_3847211913621293506_n   409985112_739136718246509_8831621612961248583_n   410000432_739136721579842_3289175202116064838_n   410097837_739136528246528_8556477855011327847_n