Acting CG Receives PTFABF

Acting CG Receives PTFABF

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ธ.ค. 2565

| 939 view

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายอาริฟ สุไลมาน ประธานสมาคม Pak-Thai Friendship Association & Business Forum (PTFABF) นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าพบหารือและแนะนำตัวกับ น.ส. ศิริพร ตันติปัญญาเทพ รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสที่เดินทางมารับหน้าที่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทย - ปากีสถาน โดยเฉพาะกับเมืองการาจี
----------------
On 13 December 2022, Mr. Arif Sulaiman, President of the Pak-Thai Friendship Association & Business Forum (PTFABF) led executive members of PTFABF to pay a courtesy call on Ms. Siriporn Tantipanyathep, Deputy Consul-General and Acting Consul-General at the Consulate-General in Karachi. Various issues of mutual interest, particularly trade and tourism promotion were discussed during the meeting.
pakthai