Thai Food Festival

Thai Food Festival

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2555

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 3,444 view

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีThai Food Festival ขึ้น ณ โรงแรมPearl Continental เมืองการาจี โดยได้จัดอาหารไทยหลายชนิด เช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ผัดไทย ปลา3รส พล่าไก่ พร้อมด้วยของหวาน เช่นเม็ดขนุน สังขยา บัวลอย สาคูใส้ไก่ ให้นักการทูต นักธุรกิจชาวปากีสถาน และ สื่อมวลชนมาร่วมรับประทาน พร้อมทั้งจัดแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เช่นมวยทะเล นวดแผนโบราณ ศิลปะมวยไทย การแกะสลักผลไม้ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ งานจะจัดแสดงจนถึงวันที่28กันยายน

งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่อาหารและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการนำเข้าสินค้าไทยมากยิ่งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีThai Food Festival ขึ้น ณ โรงแรมPearl Continental เมืองการาจี โดยได้จัดอาหารไทยหลายชนิด เช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ผัดไทย ปลา3รส พล่าไก่ พร้อมด้วยของหวาน เช่นเม็ดขนุน สังขยา บัวลอย สาคูใส้ไก่ ให้นักการทูต นักธุรกิจชาวปากีสถาน และ สื่อมวลชนมาร่วมรับประทาน พร้อมทั้งจัดแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เช่นมวยทะเล นวดแผนโบราณ ศิลปะมวยไทย การแกะสลักผลไม้ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ งานจะจัดแสดงจนถึงวันที่28กันยายน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ