ต้อนรับคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังในโอกาสเดินทางเยือนเมืองการาจี

ต้อนรับคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังในโอกาสเดินทางเยือนเมืองการาจี
704 view
เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ต้อนรับคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังในโอกาสเดินทางเยือนเมืองการาจี เพื่อสำรวจบ้านพักของเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายสรุปสภาพการณ์ทั่วไปและตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเมืองการาจีด้วย
 
On 27-29 August 2023, Royal Thai Consulate General, Karachi welcomed the Thai delegation from the Ministry of Foreign Affairs and the Comptroller's General Department, Ministry of Finance, on their foreign service housing visit. During the visit, Mr. Narut Soontarodom, Consul General, also provided comprehensive overview of the general situation and real estate market in Karachi.
 

369747731_679575990869249_3915132955587338335_n_(1) 371798743_679576014202580_198080234457356261_n   371847804_679576074202574_7220247761194760783_n   371862389_679576044202577_8249669386056209562_n   371805361_679576050869243_7499419596530316931_n   371792683_679576090869239_9094728026402897866_n   371865999_679576070869241_3378239462768435145_n