ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าการแคว้นสินธ์

ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าการแคว้นสินธ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2566

| 42 view
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
น.ส. ศิริพร ตันติปัญญาเทพ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Muhammad Kamran Khan Tessori ผู้ว่าการแคว้นสินธ์ เพื่อขอบคุณที่มาเป็นแขกเกียรติยศในงานเลี้ยงรับรองวันสำคัญของชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ เมืองการาจี ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับแคว้นสินธ์ โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน ศิลปะวัฒนธรรม ความมั่นคง รวมทั้งการท่องเที่ยวและการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนของทั้งสองชาติ.
———-:———————:————:——————:——-
On 29 December 2022
Ms. Siriporn Tantipanyathep, Acting Consul-General paid a courtesy call on H.E. Mr. Muhammad Kamran Khan Tessori, Governor of Sindh, at the Sindh Governor’s House. Ms. Siriporn thanked the Governor for being the Chief Guest at the Thai National Day Reception in Karachi on 5 December 2022. Both sides looked forward to working together to strengthen cooperations, particularly in the fields of trade and investment, arts and culture, defense and security, as well as tourism and people-to-people exchanges. 322707908_6101258579936873_7544181896592421509_n   322397544_1198839420754734_7693931864936503967_n