AAWF Meeting; "Mothers Love"

AAWF Meeting; "Mothers Love"

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 1,125 view
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 นางฮูวัยดียะห์ พิศสุวรรณ อุเซ็ง ภรรยากงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ร่วมด้วยคู่สมรสข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และตัวแทนชมรมแม่บ้านไทยในเมืองการาจี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “ความรักของแม่” โดยมีสมาชิกจากสมาคมสตรีอาเซียนและเพื่อน (Association of ASEAN Women and Friends- AAWF) เข้าร่วมจำนวน 40 คน กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการติด"ดอกมะลิวันแม่" ให้กับผู้เข้าร่วมงาน การกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสำคัญของวันแม่แห่งชาติไทย รวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นได้มีการพบปะพูดคุย และจัดเลี้ยงอาหารว่าง แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยงานดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ซึ่งได้สร้างความประทับใจ และเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างสตรีไทย และ สตรีชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้อย่างดียิ่ง
———————————
On 6 August 2022. Mrs. Huwaidiyah Pitsuwan Useng, Spouse of the Consul General of Thailand in Karachi, together with spouses of the consulate’s diplomats and representatives from Thai ladies community in Karachi, co-hosted an activity to commemorate the auspicious occasion of Thailand Mother’s Day under the concept of “Mothers Love” at the residence of Consul General in Karachi, attended by 40 members from the Association of ASEAN Women and Friends (AAWF). Today’s activities consist of speeches on the importance of Thailand Mother’s Day as well as Royal Duties of Her Majesty Queen SiriKit, the Queen Mother followed by a monthly meeting of AAWF and a High Tea reception. Jasmine flowers were presented to the guests as a symbol of Thailand Mother’s Day which meant to represent a mother’s unconditional love.
1 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18