Role & tour operators/Travel Agents to Promote Tourism To Thailand

Role & tour operators/Travel Agents to Promote Tourism To Thailand

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2555

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ย. 2565

| 3,448 view

 

เมื่อวันที่ 18กันยายน 2555 สถานกลสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้จัดการสัมมนาRole & tour operators/Travel Agents to Promote Tourism To Thailand ที่โรงแรมPerl Continental Karachi โดย การสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญนักธรุกิจการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเมืองการาจีมาเพื่อหารือเพื่อหาทางส่งเสริมการท่องเที่ยวไปประเทศไทย รวมทั้งแนวทาง,การแก้ปัญหา และอุปสรรค์

          การสัมมนาครั้งนี้ นายวิชัย ศิริสุจินต์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนา และได้เข้าร่วมเสวนาพร้อมทั้งตอบคำถามและไขข้อข้องใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย หลังจากเสร็จสิ้นการแล้ว สถานกงสุลใหญ่ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมสัมนา ซึ่งได้ขอบคุณที่สถานกลสุลใหญ่ฯ ได้จัดการสัมมนาขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทำให้ผุ้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวได้มีโอกาสแจ้งให้ทราบถึงปัญหา และเสนอข้อแนะนำที่น่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้เพิ่มมากขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ