เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการก่อตั้งบริษัทการบินไทยครบรอบปีที่ 64

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการก่อตั้งบริษัทการบินไทยครบรอบปีที่ 64

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2567

| 918 view
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี และการบินไทย เมืองการาจี ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการก่อตั้งบริษัทการบินไทยครบรอบปีที่ 64 โดยมีนายณรุทธ์ สุนทโรดม กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี นายราชิด ซิดดีกรี ผู้จัดการบริหารการตลาด บรืษัทการบินไทย เมืองการาจี และนายอารีฟ สุไลมาน ประธานสมาคมมิตรภาพและธุรกิจไทย-ปากีสถาน ร่วมในการเฉลิมฉลองฯ
On 9 May 2024, the Royal Thai Consulate General (RTCG) and Thai Airways International (THAI) Karachi jointly commemorated the 64th anniversary of THAI's establishment. Among the distinguished attendees were Mr. Narut Soontarodom, Consul General of Thailand in Karachi, RTCG officials, Mr. Rashid Siddiqui, Marketing Administration Manager of THAI Karachi, and Mr. Arif Suleman, President of the Pak-Thai Friendship Association and Business Forum.
This celebration marked a significant milestone for THAI, which has been pivotal in connecting Thailand and Pakistan for over six decades. The airline has played a vital role in enhancing cultural and economic relations between the two nations.
 
441216241_833797958780384_3298867094486191681_n 441069811_833797962113717_2368071003669313083_n   441065469_833797988780381_495762449299334819_n   440877499_833797992113714_8485532711369075528_n   438174400_833797972113716_8944289637553740115_n