พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2564

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2564

22 ต.ค. 2564

68 view
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2564 โดยมีข้าราชการ พร้อมคู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
------------------
On 20 October 2021, The Royal Thai Consulate-General in Karachi organized a ceremony in remembrance of His Majesty King Chulalongkorn The Great on 23 October 2021. The event was attended by Royal Thai Consulate-General’s officials and spouses to join the wreath-laying ceremony.
1 7   2   4   3   5