กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ปากีสถาน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ปากีสถาน

20 ต.ค. 2564

70 view
20 ต.ค. 2564 : นายเปายี แวสะแม รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปเยี่ยมสุสานมูฮัมหมัดอาลี จินนาห์ (ผู้ก่อตั้งปากีสถาน) เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ปากีสถาน โดยมีนาย Asad Ali Khan, Addl Commissioner เมืองการาจี Mr. Muhammad Tariq เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการ รัฐบาลแคว้นซินด์ นาย Muhammad Arslan Saleem ผู้ช่วย Commissioner เมืองการาจี และนาย Aleem Sheikh ผู้ดูแล Mazar-i-Quaid ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีอ่านอัลกุรอ่านและขอพรหน้าสุสานมูฮัมหมัดอาลี จินนาห์ คณะได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ปากีสถาน และได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายใน Mazar-i-Quaid ด้วย
20 October 2021: The acting Consul-General of Thailand, Mr. Paoyee Waesahmae, visited Mazar-i-Quaid (Mausoleum of Muhammad Ali Jinnah, founder of Pakistan); to mark the 70th anniversary of the Diplomatic Relations between The Kingdom of Thailand and the Islamic Republic of Pakistan.
Mr. Asad Ali Khan, Addl. Commissioner Karachi Division; Mr. Muhammad Tariq, Protocol Officer – Govt. of Sindh; Mr. Muhammad Arslan Saleem, Asst. Commissioner Karachi; and Mr. Aleem Sheikh, in charge Mazar-i-Quaid, received the Thai Diplomats and accompanying delegates.
The delegation offered Fateha (prayers) on Quaid-i-Azam's grave, followed by a tree plantation ceremony to commemorate the 70th Anniversary of Pak-Thai Diplomatic relations. Later, the delegation visited the museum therein.
The visit concluded on the note to enhance the relations between the two nations. 3   4   6   7   9   12