ประกาศ เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 710 view

จัดซื้อ1 จัดซื้อ2   จัดซื้อ3