การเปิดงานเทศกาลอาหารไทยที่ร้านอาหาร

การเปิดงานเทศกาลอาหารไทยที่ร้านอาหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2566

| 31 view
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566
น.ส. ศิริพร ตันติปัญญาเทพ รองกงสุลใหญ่
รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้เปิดงานเทศกาลอาหารไทยที่ร้านอาหาร Chop Chop Wok ในเมืองการาจี โดยมีกงสุลใหญ่มาเลเซีย กงสุลใหญ่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้บริหารสมาคมมิตรภาพปากีสถาน-ไทย ผู้แทนการบินไทย และนักธุรกิจปากีสถานในเมืองการาจีเข้าร่วมงาน
🇹🇭 🇦🇪 🇵🇰 🇲🇾
On 1 March 2023
Ms. Siriporn Tantipanyathep, Acting Consul-General of Thailand, Mr. Salman Naqi and Mr. Arsalan Ali, Directors of Chop Chop Wok restaurant group, Mr. Arif Suleman and executive members of Pak – Thai Friendship Association, as well as Consul General of Malaysia, Consul General of UAE, and Pakistan’s business people in Karachi, attended the Soft Opening of the Thai Food Festival which is scheduled to start on 3 March 2023 at Chop Chop Wok restaurant in Karachi. 334474768_1864745133891102_1945179230380347907_n   334419280_715434926733679_3924273792343294535_n   333958062_959382202106735_2684023782535828015_n   330616123_994016525316912_106790794600326956_n   327159872_769157704778498_4751660102525809854_n   327025283_862089931756225_7552516504815382539_n